Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje"

dodano: 2020-07-16 22:13

 

 

W dniu dzisiejszym 16 lipca odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu LEADER realizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Warsztaty obejmują 4 grupy 10 osobowe. Dzisiejsze prowadziła Pani Bernadeta Loba Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania KOLD