Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Płyty z kolędami

dodano: 2020-07-15 22:33

Płyty z kolędami Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że posiadamy płyty CD z nagranymi kolędami zwycięskich wykonawców tegorocznego Festiwalu Kolęd w Lwówku. Płytę można otrzymać bezpłatnie w biurze KOLD - Lwówek Rynek 33/1.