Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd obradował

dodano: 2019-04-01 12:30

Obradujący  1 kwietnia  Zarząd  LGD KOLD omówił szczegóły przygotowywanego spotkania Rad Gmin, zapoznał się z terminarzem naboru wniosków w ramach Działaj Lokalnie. Zarząd zdecydował o udziale w festynie promocyjnym  11 maja w Nojewie z własnym stoiskiem oraz o udziale w konferencji podsumowującej projekt współpracy aplikacyjny  w dniu 21 maja w Pszczewie w Lubuskiem.  Przyjęto  również 5 nowych członków i skreślono z listy 1 osobę.  Zarząd analizował także stan wykorzystania środków z Leadera z infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz realizację grantów. Postanowiono w najbliższym czasie zorganizować spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. naboru wniosków z grantów.