Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na koncert

dodano: 2019-03-06 14:13

Stowarzyszenie Projekt Pniewy jest realizatorem warsztatów szkoleniowych pod nazwą Muzyczna okolica. W ramach projektu zespoły muzyczne z obszaru KOLD biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu pracy scenicznej, rideru technicznego, promocji w social mediach i pracy w studio.
 
Zdobytą dotychczas wiedzę teoretyczną i praktyczną zespoły będą mogły zaprezentować na scenie w Auli Kulturalno-Rozrywkowej w Opalenicy w dniu 15.03.2019r o godz. 18.00.
Podczas Muzycznej Zadymy w Opalenicy - w pierwszej części wystąpi  7 Brass w roli gospodarzy oraz  Familiaris z Pniew.
 
W drugiej części koncertu wystąpią także dwa pniewskie zespoły - Zagłada i Last Riot z muzyką rocową i heavy metalową.
Miłośników różnych gatunków muzyki zapraszamy do Opalenicy.
 
Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD KOLD.