Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zagraj w grę

dodano: 2019-04-25 07:10

 Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do udziału w konkursie pn. „ Zagraj w grę” 
 
Przekonaj się czy znasz dobrze teren LGD KOLD  - „Zagraj w grę”. Możesz atrakcyjnie spędzić czas , poszerzyć swą wiedzę , zdobyć cenne nagrody. Celem konkursu jest propagowanie  form aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia,  promocja obszaru LGD KOLD i dziedzictwa lokalnego  jak również  mobilnej aplikacji turystycznej i portalu „West is the Best” dostępnych pod adresem westisthebest.pl
Konkurs trwa od 29 kwietnia do 30 maja 2019 roku. Warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie westisthebest.pl
                                                                                    Zapraszamy do udziału w konkursie
 
                                                                                              Zarząd LGD KOLD