Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z kodeksem drogowym za pan brat

dodano: 2019-09-23 14:56

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie przeprowadziło szkolenie „ Z kodeksem drogowym za pan brat” w miasteczku ruchu drogowego w ramach realizowanego projektu pt.”Rowerowe ABC dla małych i dużych”. Dodajmy, że projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii                          w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku. 
W szkoleniu uczestniczyły dzieci i dorośli. Szkolenie poprowadziła pani Anna Tobys ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie. Szkolenie rozpoczęło się krótkim wykładem, który miał  uświadomić  młodzieży i dorosłym, jak ważna jest znajomość przepisów ruchu drogowego, znajomość znaków drogowych spotykanych na drodze. Pani Anna Tobys podkreślała wielokrotnie znaczenie bezpieczeństwa każdego uczestnika ruchu drogowego zwracając uwagę na strój i wyposażenie roweru. Celem szkolenia było sprawdzenie przez uczestników swojej wiedzy teoretycznej w praktyce podczas pokonywania wyznaczonej trasy w „mini miasteczku ruchu drogowego”. Kolejnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej będzie rajd rowerowy, który odbędzie się niebawem w ramach realizowanego projektu.