Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naborów PROW - Leader

dodano: 2017-03-30 10:23

                    Nabór 1/2018

                              wyniki

 

1 – Lista operacji wybranych do dofinansowania  - podejmowanie działalności gospodarczej

2 - Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie dostępnych środków - podejmowanie działalności gospodarczej

3 - Lista operacji wybranych do dofinansowania - rozwój działalności gospodarczej

4 - Lista operacji nie mieszczących sie w limicie  - rozwój działalności gospodarczej

5 - Lista operacji  mieszczących sie w limicie  - rozwój - 25 tysiecy

6 - Lista operacji do dofinansowania - infrastruktura kulturalna

7 - Lista operacji wybranych do dofinansowania - infrastruktura turystyczna

8 - Protokół z posiedzenia Rady z dnia 25 czerwca 2018

 

Ocena weryfikacji zgodności z LSR

 - podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

 - rozwój działalności gospodarczej - otwórz

 - infrastruktura kulturalna - otwórz

 - infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

 

 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz 

     wskaźniki - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

     wskaźniki - otwórz 

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna -otwórz

     wskaźniki - otwórz

4. Infrastruktura kulturalna - otwórz

    wskaźniki - otwórz

 
 
                   Nabór 1-2016 
 
Ogłoszenie o naborze - pobierz
 
Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020
Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
Duże projekty - otwórz
 
Listy operacji zgodnych z LSR
Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
Duże projekty - otwórz
 
Lista  operacji wybranych  do finansowania mieszczących się w ramach limitu środków
podejmowanie działalności gospodarczej -                  otwórz skan 1
                                                                              otwórz skan 2
rozwój działalności gospodarczej -                             otwórz skan
duże projekty -                                                         otwórz skan
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków 
podejmowanie działalności gospodarczej -              otwórz skan str 1
                                                                           otwórz skan str 2
rozwój działalności gospodarczej  -                        otwórz skan
duże projekty                                                       infrastruktura kulturalna
                                                                          infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25 października -       str 1
                                                                                          str 2
                                                                                          str.3
Protokół z posiedzenia Rady  w dniu 27 października  -     str 1
                                                                                         - str 2
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.11.2016 -                str 1
 
Komisja oceniająca:
Andrzejewski Tomasz
Białkowski Maciej
Januszewska Alfreda
Kamyszek Sylwester
Łotecka Karolina
Sobczak Arkadiusz
Utrata Elżbieta
 
 
                                          Nabór 1/2017
 
 
Ogłoszenie o naborze 
1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz
4. Infrastruktura kulturalna - otwórz
Wskaźniki - otwórz
 
Ocena weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020
Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalnosci gospodarczej - otwórz
Infrastruktura kulturalna - otwórz
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących sie w ramach limitu środków
1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 
3. Rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 - otwórz
4.  Infrastruktura kulturalna - otwórz
5. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania ale nie mieszczących się w ramach limitu środków
1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 
 
Protokół z posiedzenia Rady pobierz
 
Komisja oceniająca:
Andrzejewski Tomasz
Biakowski Maciej
Januszewska Alfreda
Kamyszek Sylwester
Łotecka Karolina
Sobczak Arkadiusz
Utrata Elżbieta
 
                                                                                                                   GRANTY
 

Ogłoszenie o naborze

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

4. Infrastruktura kulturalna - otwórz 

 

Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze - 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze  - 2/2017/G

Ogłoszenie o naborze - 3/2017/G

Ogłoszenie o naborze  - 4/2017/G

Ogłoszenie o naborze  - 5/2017/G

Lista ocenianych operacji w ramach konkursu grantowego

Nabór 1/2017 - pobierz

Nabór 2/2017 - pobierz

Nabór 3/2017 - pobierz

Nabór 4/2017 - pobierz

Nabór 5/2017 - pobierz

 

Wyniki naborów

Lista wniosków wybranych do finansowania mieszczących się w ramach limitu dosttępnych środków

 

Nabór 1/2017/G - pobierz

Nabór 2/2017/G - pobierz

Nabór 3/2017/G - pobierz

Nabór 4/2017/G - pobierz

Nabór 5/2017/G - pobierz

 

Lista wniosków wybranych do finansowanie, lecz nie mieszczących sie w limicie dostępnych środków

Nabór 3/2017/G - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 13 marca 2017

 

Ogłoszenia o naborze wniosków 04.12.2017 - 18.12.2017

Nabór 6/2017/G - pobierz 

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017/G - pobierz

Lista ocenianych wniosków w konkursie grantowym

Nabór 6/2017/G - pobierz

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017/G - pobierz

Lista wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących sie w ramach limitu dostępnych środków

Nabór 6/2017/G - pobierz

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017G - pobierz

Lista wniosków wybranych do dofiansowania , lecz nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków

Nabór 7/2017/G - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 24.01.2018 - otwórz