Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu

dodano: 2018-12-19 09:34

Informujemy, że po zakończeniu konkursu i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na wybór pracownika na stanowisko "inspektor ds. współpracy" wybrana została Pani Danuta Grześkowiak Kniat, która spełniła wszystkie warunki ogłoszenia o naborze