Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski

dodano: 2019-10-07 10:35

Wpłynęły wnioski
Podczas naboru wpłynęły wnioski:
1 – rozwój działalności gospodarczej ( z opcją zatrudnienia) – wpłynęło 8 wniosków na kwotę 1 015 171 złotych ( przy limicie 410 000 złotych)
2 – rozwój działalności gospodarczej ( bez opcji zatrudnienia)  wpłynął jeden wniosek na kwotę 25 000  złotych ( przy limicie 125 000 złotych)
3 – infrastruktura kulturalna – wpłynęły cztery wnioski na kwotę 1 036 723,44 złotego przy limicie
     1 057 013 ,00 złotego
4 – infrastruktura turystyczno – rekreacyjna – wpłynęły 3 wnioski na kwotę 197 123,00 złotego przy limicie 207 906,66 złotego