Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty plastyczne Działaj Lokalnie

dodano: 2020-07-10 20:01

Warsztaty malarskie W sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach trwają warsztaty malarskie Seniorów, którzy pod okiem instruktora Pani Jolanty Milka malują farbami olejnymi obrazy przedstawiające ciekawe miejsca z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD. Inspiracją do malowania była wcześniej przygotowana fotorelacja z wyjazdu „Koldowskim Szlakiem”. Do udziału w warsztatach malarskich zaproszono również dzieci z półkolonii, które pod okiem instruktora malowały obrazy farbami plakatowymi przedstawiające ciekawe miejsca uwiecznione przez Seniorów. Warsztaty odbywają się ramach realizacji projektu pn. „Kolorowa akademia juniora i seniora” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.