Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga przedsiębiorco

dodano: 2020-04-10 10:23

                                                        Uwaga przedsiębiorcy!
 
Po wejściu w życie „II Tarczy Antykryzysowej” , będzie można zawiesić działalność na okres epidemii COVID-19.  Szczegóły dotyczące poddziałania 19.2 podamy po ukazaniu się wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej.