Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szykujemy projekty

dodano: 2019-04-01 14:17

Spotkanie pracowników gmin z LGD KOLD dot. przygotowywania projektów z infrastruktury kulturalnej i turystycznej w ramach naboru wniosków z Leadera miało miejsce 1 kwietnia w salce Urzędu Miejskiego w Lwówku. Pracownicy zostali zapoznani z procedurą naboru wniosków oraz planowanymi terminami naboru wniosków.