Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szykujemy nową współpracę

dodano: 2019-09-23 13:08

Podczas krótkiego pobytu na Litwie, po szczegółowych rozmowach, podpisany został list intencyjny o przyszlym projekcie współpracy pomiędzy LGD KOLD, LGD7 i litewską LGD Suduva.