Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla wnioskodawców LGD KOLD

dodano: 2019-02-28 14:05

Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu rozszerzania działalności gospodarczej  ( tzw. 25-tki), zgromadziło  28 lutego na salce Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach ponad 30 osób. Prowadzący szkolenie Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak  omówili zasady naboru wniosków, sposób oceny i podstawowe zasady wypełniania wniosku i biznesplanu. Nabór wniosków planowany jest w I połowie 2019 roku.