Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady, Zarządu, biura

dodano: 2020-07-20 10:59

Dwudniowe szkolenie 17-18 lipca LGD KOLD w Karpaczu z tematyką oceny i finansowania grantów, prowadzili przedstawiciele Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Sieci LGD. Odwiedzi o także miejsca realizacji z programów unijnych.