Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Działaj Lokalnie

dodano: 2019-03-28 09:13

Kto może korzystać z dofinansowania, jak napisać wniosek, na co można otrzymać dofinansowanie i z wiele innymi zagadnieniami zapoznali się przedstawiciele ok 20 organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD na szkoleniu 27 marca w sali OSP w Opalenicy. Ośrodek Działaj Lokalnie realizuje program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Konkurs na dotacje rozstrzygnie się w maju. Szkolenie prowadzili Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak.