Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców LGD

dodano: 2020-05-11 20:09

Dzisiejsze spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru LGD KOLD odbyło się on-line. Samorządowcy zostali zapoznani ze zmianami w programie Leadera i nowych rozporządzeniach. Dyskutowano także o zmianach w LSR i przeniesieniu środków w przedsięwzięciach i związanych z tym naborem wniosków. Rozmawiano także o zmianach w projektach współpracy i nowym tzw. "ekologicznym" projekcie. Poruszono także planowany nowy termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego KOLD.