Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Zarządu KOLD

dodano: 2019-02-28 07:14

Na spotkaniu w dniu 27 lutego, Zarząd LGD KOLD zdecydował o przeprowadzeniu naboru wniosków z infrastruktury kulturalnej  w I i II poł. roku oraz dla przedsiębiorców tzw. 25-tki w I poł roku.  Zgodnie z planami w Lokalnej Strategii Rozwoju, zdecydowano o wydaniu folderu tzw. dobre praktyki” oraz folderu  z ciekawymi miejscami na terenie KOLD z widokówkami oraz folderek w formie podkładki pod mysz komputerową.  Omawiano także przygotowywane spotkanie z samorządowcami.