Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Rad Gmin

dodano: 2019-04-10 09:24

We wtorkowe popołudnie 9 kwietnia w Sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury  spotkali się radni gmin, burmistrzowie i wójtowie z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD. Podczas spotkania prezes Damian Łęszczak oraz wiceprezes Ireneusz Witkowski przedstawili zasady działania LGD, realizację projektów oraz prognozy na przyszłość.  Samorządom oraz Towarzystwu pamięci Powstania Wielkopolskiego wręczono repliki haftowanego sztandaru powstańczego. Spotkanie było tez okazja do wymiany informacji i poglądów z bieżącej działalności rad gmin. W spotkaniu wzięli udział starosta nowotomyski   Andrzej Wilkoński, przewodniczący Rady powiatu szamotulskiego Radosław Łanoszka, członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zdzisław Kościański oraz radni gmin Duszniki, Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl, Miedzichowo i Pniewy.