Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorządowcy w KOLD

dodano: 2019-03-04 14:09

Starostowie, burmistrzowie i wójtowie obszaru LGD KOLD spotkali się 4 marca w salce Środowiskowego Domu Pomocy "Jawor" w Pniewach z przedstawicielami Zarządu KOLD. Omawiano przygotowania do naboru wniosków zarówno z infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz grantów. Zarząd KOLD przedstawił także bieżącą działalność w tym. przygotowywane wydawnictwa oraz planowane spotkanie z radnymi gmin i szkolenie z tworzenia tras turystycznych w miejscowościach. Obecni zapoznani zostali także z kompleksowym programem usług opiekuńczych dla osób starszych w Pniewach.