Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosne muzykowanie w Jaworze

dodano: 2019-10-15 07:14

11.10.2019r.to już kolejne zajęcia muzyczno-ruchowe z Panią Karoliną Mostowską w ramach projektu Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "kolorowy świat". Piątek był dniem wspólnej, muzycznej przygody. Środki na realizacje pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Grantów.