Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przypominamy o możliwości składania wniosków

dodano: 2019-09-23 13:36

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od  19.09.2019 do 02.10.2019r  trwa nabór wniosków w ramach Rozwoju działalności gospodarczej. Zachęcamy do składania wniosków.

http://kold.pl/portal/Wyniki_naborow_PROW_Leader/