Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy wielkopolskim stole w Zajączkowie

dodano: 2018-10-25 08:21

24 października 2018 w Koninie odbyły się już po raz kolejny Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w zakresie przygotowań tradycyjnych potraw  kuchni wielkopolskiej.

Środki na realizacje pozyskane są przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z  lokalnej Grupy działania KOLD   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020   w ramach Grantów „ Przy wielkopolskim stole ”.

Przygotowaniu tradycyjnych dań jak :Szare kluchy, ślepe ryby czy szneka z glancą dopisywała wspaniała atmosfera i integracja międzypokoleniowa

Podczas warsztatów prowadziliśmy również edukację dotyczącą profilaktyki raka piersi informując ze miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem. Dziękujemy mieszkańca Konina za wspaniałą atmosferę