Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradowal Zarząd KOLD

dodano: 2019-12-03 13:41

Zarząd LGD KOLD w dniu 26 listopada na swoim posiedzeniu:
- analizował sytuację finansową Stowarzyszenia do końca czerwca 2020r
- zapoznał się z naborami wniosków w ramach grantów i zaakceptował przyjęte rozwiązania skierowania do dalszej oceny
- przyjął plan pracy i plan komunikacyjny na rok 2020
- określił termin zebrania sprawozdawczego za rok 2019 na marzec 2020, a zebrania sprawozdawczo- wyborczego na listopad 2020r.