Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasz region – nasze tradycje

dodano: 2020-07-24 08:52

We wtorek, 21 lipca br. odbyło się spotkanie z zespołem „Wiaruchna” z Urbanowa   w ramach projektu pt. „Nasz region – nasze tradycje” z Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku, który realizuje Stowarzyszenie    Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie. Niewątpliwie było to jedno  z najciekawszych wydarzeń w ostatnim czasie, które zgromadziło liczną widownię. Zespół „Wiaruchna” przestawił tradycje i obrzędy naszego regionu, jak przystało na ten zespół, ciekawie i z humorem. Nie obyło się także bez wierszy w gwarze, śpiewu a nawet tańca. Zespół zaprosił publiczność do wspólnego tańca wielkopolskiego - „chodzonego”. Pani Lidia Wachońska wyśpiewała przepis na zupę w gwarze poznańskiej - „Śleperyby” oraz przeprowadziła mini test ze znajomości gwary poznańskiej. Uczestnicy mogli obejrzeć również dawne sprzęty, poznać ich nazwy i zastosowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne nagrody i statuetki zdobyte przez 30 lat istnienia zespołu oraz kroniki zespołu pełne historii i miłych wspomnień. Widownia została poczęstowana „karmelkami” i wodą.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje całemu Zespołowi „Wiaruchna” za pomoc  w realizacji projektu oraz wspaniałą współpracę.

Kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w ramach tego projektu, to wyjazd    1. sierpnia do Rogalowego Muzeum Poznania, na który już dziś wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.07.2020 r. e-mailem na adres skordurbanowo@wp.pl lub pod nr telefonu 693247753.