Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór uzupełniający - granty

dodano: 2019-10-03 14:14

Lokalna Grupa Działania KOLD  po zakończeniu naboru wniosków na projekty grantowe informuje, że nie została wykorzystana pełna kwota z ogłoszeń o naborach wniosków, w związku z tym zgodnie z §1 ust. 3 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  Zarząd LGD KOLD postanowił ogłosić nabór uzupełniający na niewykorzystane środki w terminie                          17.10 – 31.10.2019.

 

Granty - 17.10.2019 - 31.10.2019

 

1. Infrastruktura - otwórz

 

2. Promocja - otwórz

 

3. Wyposażenie zespołów i orkiestr - otwórz