Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"

dodano: 2019-09-24 12:25

 

 

 

 

21 września 2019r. kolejne warsztaty w Turowie. Piękna pogoda, radosne rodziny z dziećmi. Przy dźwiękach muzyki pod okiem Pani Karoliny Mostowskiej wszyscy chętnie brały udział w zajęciach muzyczno –ruchowych.

 Drugą część warsztatów plastyczno-technicznych  prowadziła pani

Agnieszka Raczkowska.

 Środki na realizacje pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Grantów. Stowarzyszenie Amazonek chętnie lubi robić coś dla innych grup.