Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Marszałek Woźniak w KOLD.

dodano: 2019-02-25 07:11

W piątek 22 lutego w godzinach przedpołudniowych Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w towarzystwie burmistrza Lwówka Piotra Długosza i Przewodniczącego Rady  Piotra Przewoźnego odwiedził biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku. Wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski zapoznał Marszałka  z warunkami biura, rozmawiano o projekcie Leader, realizacji wniosków beneficjentów i problemach LGD-ów, a także o udziale KOLD w obchodach 100. rocznicy Powstania Wlkp. Była to krótka, ale pożyteczna wizyta samorządowców.