Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Marsz na orientację

dodano: 2019-10-14 08:09

Marsz na orientację był ostatnim spotkaniem w ramach projektu współpracy LGD KOLD, LGD Region Kozła i LGD w Krainie Lasów I jezior. Trasa przebiegała z Chlastawy do Nądni, na trasie było kilka puntów kontrolnych oraz zadania specjalne między innymi odebranie wiadomości nadanej alfabetem Morse`a przy pomocy flag, strzelanie z łuku itp. Do mety jako pierwsza dotarła grupa Młodzi Lwówek. Po podliczeniu wszystkich puntów 3 miejsce zajęła grupa KOLD, 2 miejsce zajęła grupa Młodzi Lwówek reprezentujący KOLD, 1 miejsce zajęła grupa z Bojanowa. Po wręczeniu nagród uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny. Wyjazdem z KOLD kierowała Danuta Grześkowiak-Kniat.