Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kabaret SIEMA w Psarskiem

dodano: 2018-10-24 13:19

W środowe popołudnie 17 października 2018r. Seniorzy z Pniew odwiedzili sołectwo Psarskie w gminie Pniewy, gdzie zostali powitani przez sołtysa Eugeniusza Akackiego. Było to kolejne działanie w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją” promujące obszar Lokalnej Grupy Działania  KOLD we Lwówku,  której  nasz gmina jest członkiem.  Przed publicznością wystąpił kabaret SIEMA z przedstawieniem teatralnym, po którym  przy kawie i pączku był czas na integrację środowiskową.

Wyjazd  odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”