Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kabaret SIEMA w Opalenicy

dodano: 2018-11-22 08:11

W środę 14 listopada 2018r. Seniorzy z Pniew  udali się po raz ostatni  w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją” do kolejnej gminy należącej do Lokalnej Grupy Działania KOLD we Lwówku  - Opalenicy. Tam właśnie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej  zgromadzili się Seniorzy Dziennego Domu Pobytu, przed którymi wystąpił Kabaret SIEMA promujący aktywność Seniorów oraz obszar KOLD-u. Była to doskonała okazji do spotkania integracyjnego, wymiany doświadczeń oraz wspólnego śpiewu znanych szlagierów muzyki biesiadnej.