Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II rajd z Działaj Lokalnie

dodano: 2020-07-13 22:05

Tematyką II rajdu w ramach projektu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko była ekologia, dlatego uczestnicy udali się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie odwiedzając ścieżkę edukacyjną. Na miejscu odbył się też konkurs dla dzieci układania loga KOLD z elementów leśnych. W drodze powrotnej uczestnicy zajechali także na wieżę widokową w Zgierzynce, aby zapoznać się z terenami Natury 2000. Kolejnym elementem projektu będzie wyjazd 40 osobowej grupy mieszkańców na Szlak Piastowski.