Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Haftują sztandar

dodano: 2018-12-11 13:32

Powstańczy sztandar dalej haftowany jest przez szkoły i organizacje obszaru LGD KOLD. Zawitał także na uroczystość wręczania doboszów  powstańczych do Poznania, gdzie wielu znakomitych gości i laureatów dołożyło igłą swoją cegiełkę do mozolnej pracy. Sztandar wraca teraz na trasę do szkół. Pomysłodawca akcji jest Michał Lipiecki z Pniew.