Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biesiada, biesiada…

dodano: 2019-10-01 13:12

W deszczowy  i wietrzny  poniedziałek 30 września 2019 r. odbyła się kolejna biesiada w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, tym razem w Chełmnie gm. Pniewy. Zaproszonych gości i mieszkańców przywitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”  Krystyna  Drozdowska-Szychowiak. W biesiadzie uczestniczyli radni gminy Pniewy: Zbigniew Drgas, Zdzisław Sobczyński, przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka oraz licznie przybyli mieszkańcy Chełmna i okolic. 
Występujący po raz kolejny wykazali się talentem aktorskim, a piosenki śpiewane podczas przedstawienia zachęcały widownię do aktywnego uczestnictwa. Zamysłem projektu jest, aby piosenka szła z nami przez życie, nie tylko słuchana, ale też śpiewana. Kolejne biesiady odbędą się poza terenem gminy Pniewy, 
w miejscowościach działających w ramach Lokalnej Grupy Działania KOLD. 
Za gościnę serdecznie dziękujemy!